Dietist Sarah Khafagi

Legitimerad dietist sedan 2013 med magister i klinisk nutrition från Köpenhamn.

Träffar patienter med IBS, diabetes, övervikt, födoämnesallergi, celiaki, malnutrition och barn med avvikande tillväxtkurva