Arbetsterapi 

Arbetsterapeutens uppgift är att utreda och bedöma en persons aktivitetsnedsättning samt vid behov genomföra åtgärder.  Våra åtgärder har som mål att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att göra det du vill och behöver göra i din vardag. Vi utgår ifrån din målsättning och tillsammans planerar vi vilka insatser som du behöver för att du ska få en så fungerande och meningsfull vardag som möjligt.

Indikationer för att träffa en arbetsterapeut 

  • Svårigheter att klara din vardag och dagliga aktiviteter till följd av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
  • Handskador eller andra handproblem som t.ex. karpaltunnelsyndrom, belastningsrelaterad problematik, artros, reumatiska sjukdomar och rehabilitering efter frakturer. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut.
  • Minnesproblem eller svårigheter med koncentration orsakad av tex hjärntrötthet, MS, traumatisk hjärnskada, NPF-diagnos eller efter en stroke som påverkar hur du hanterar din vardag.
  • Stressrelaterad ohälsa. Svårigheter att få struktur och balans i vardagen. Möjlighet finns att delta i grupp utifrån behandlingsmetoden ReDO.

Minnemottagning

Arbetsterapeuten är också en resurs i utredningen vid misstänkt kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Om du upplever förändrad kognitiv förmåga hos dig själv eller någon i din närhet ska du ta kontakt för utredning av orsaken till detta.  

Symtom eller tecken på kognitiv svikt 

Minne:  Du har svårt att komma ihåg vad som hände förra veckan. 

Uppmärksamhet:  Du har svårt att ta in information och det är svårt att prata. 

Rumsuppfattning: Du har svårt att hitta rätt väg i ett område som du känner bra. 

Språk: Du har svårt att hitta rätt ord och kan ha svårt att hänga med i en konversation. 

Social kognition: Ditt beteende och omdöme förändras. 

Planera: Du har svårt att laga mat, beställa en resa på internet eller betala räkningar. 

Källa: Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne 

Följ länken till ett frågeformulär om försämrat minne: 

svenska-samre-minne.docx.pdf (skane.se) 

Rehabiliteringskoordinator 

Rehabiliteringskoordinatorn är en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna. Syftet är att underlätta för patienten att återgå /vara kvar i sysselsättning så som tex arbete eller studier. 

Rehabiliteringskoordinatorn arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen och kan också hjälpa till vid koordinering av rehabiliteringsinsatser från andra delar av vården.  Rahabkoordinatorn samarbetar också med tex Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. 

För dig som patient kan rehabiliteringskoordinatorn: 

  • Vara ett stöd och coacha dig i kontakten med olika myndigheter och arbetsgivare.
  • Kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • Initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare efter samtycke från dig.

Vårdcentralen är ansluten till Naturunderstödd rehabilitering vilket innebär att denna insats kan användas när det bedöms lämpligt. För mer information om detta var god följ länk: Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd i Skåne, NUR – 1177 Vårdguiden .