Patientavgifter

Home / Patientavgifter
Besök på vårdcentral
Besök på vårdcentral oavsett om man är listad eller inte 200 kr
Avgift för uteblivet avgiftsfritt besök för vuxna 400 kr
Videobesök (Videosamtal med patienten) 0 kr

För mer info besök: https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter-i-Skane/

Samma avgifter gäller även kvällar och helger