På grund av Corona viruset är det tidsbokning för provtagning som gäller tillsvidare.

Telefonnummer: 076-8512427

När du blivit kallad till provtagning ska du ta med ID-handlingar. Om du ska lämna ett blodprov är det viktigt att du berättar om du tar blodförtunnande medel. Det är även bra om du kommer i god tid till mottagningen, eftersom stress eller rörelse kan påverka testresultaten. I vissa fall ska du fasta inför ditt blodprov och ibland ska du inte ta din medicin före provtagningen.  Du får alltid detaljerad information om vad som gäller för de prover du ska ta.

Information om när och hur du får reda på dina resultat får du av den som ordinerat provtagningen.

Om du kommer för extern provtagning, ha gärna din remiss tillgänglig när du ringer för tidsbokning så att du kan läsa upp vilka prover som ska tas för personalen.