Psykolog

Om du upplever psykiska besvär kan du få träffa en legitimerad psykolog hos Nydala Vårdcentral.

Vad gör en psykolog?

Psykologer arbetar med att hjälpa människor med olika psykiska besvär, och kan utreda, ställa diagnos och behandla. För det mesta sker behandling genom samtalsterapi och en stor del av psykologens arbete handlar om att ge stöd, motivera och vägleda människor. Det finns många olika metoder som psykologer använder sig av och vår psykolog arbetar i första hand med KBT (kognitiv beteendeterapi).

Vad kan psykologen hjälpa mig med?

Hos en psykolog kan du få hjälp med de flesta psykiska besvär, som till exempel:

  • Ångest
  • Oro
  • Stress
  • Nedstämdhet
  • Sömnbesvär

Similar Posts