Distriktssköterska

 • Öronbesvär
 • Ögonbesvär
 • Injektioner
 • Hudbedömning/Hudutslag
 • Suturtagning/Agraffer
 • Såromläggning/Bensår
  • Nageltrång
  • Piccline
  • Port a Cath
  • Nefrostomi
  • Byte av stomipåse
 • Inkontinens
 • Urinkateter
  • Urostomi
 • Receptförnyelse/intyg
  • Hjälpmedel av inkontinensskydd
  • Hjälpmedel av diabetes (Lansetter, nålar)
  • Intyg exempel på vård av barn från 8:e dagen
  • Receptförnyelse av läkemedel [Viss förskrivning av recept]

Utredning av

 • Enuresutredning av barn
 • Inkontinensutredning
 • Ankeltrycksindex

Similar Posts