Astma och KOL

På vår mottagning har du möjlighet att träffa vår erfarna sjuksköterska specialiserad inom Astma/KOL. Vi erbjuder utredning vid misstanke om astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) med hjälp av spirometriundersökning.

Vi erbjuder årliga kontroller på dig som har astma och KOL diagnos, samt gör medicinjustering vid behov så våra patienter är optimalt behandlade.

Vi kan dessutom hjälp till med inhalations instruktion samt med råd vid allergi.

Vad är astma och KOL?

Både astma och KOL är sjukdomar som påverkar lungorna och som är relativt vanliga. Ibland är det svårt att skilja på sjukdomarna, eftersom de kan ge liknande symtom.

Symtom på astma

Astma ger symtom som andnöd, långvarig hosta och pipande eller väsande ljud när du andas. Sjukdomen beror på en kronisk inflammation i de slemhinnor som finns i luftrören och dina symtom förvärras oftast om du anstränger dig fysiskt.

Symtom på KOL

KOL är en förkortning som står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och ger symtom som andfåddhet när du anstränger dig, att du ofta behöver hosta upp slem, att du blir trött och orkar mindre, och att du har väsande, rosslande eller pipande andning. Sjukdomen utvecklas långsamt och orsakas framför allt av tobaksrökning.

• Om du upplever symtom på astma eller KOL är du varmt välkommen att kontakta oss på Nydala Vårdcentral, så hjälper vi dig!

Similar Posts