Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens uppgift är att utreda och bedöma en persons aktivitetsnedsättning samt vid behov genomföra åtgärder.  Våra åtgärder har som mål att förebygga, förbättra eller kompensera nedsatt förmåga att göra det du vill och behöver göra i din vardag. Vi utgår ifrån din målsättning och tillsammans planerar vi vilka insatser som du behöver för att du ska få en så fungerande och meningsfull vardag som möjligt. 

Indikationer för att träffa en arbetsterapeut

•Svårigheter att klara din vardag och dagliga aktiviteter till följd av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

•Handskador eller andra handproblem som t.ex. karpaltunnelsyndrom, belastningsrelaterad problematik, artros, reumatiska sjukdomar och rehabilitering efter frakturer. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut.  

•Minnesproblem eller svårigheter med koncentration orsakad av tex hjärntrötthet, MS, traumatisk hjärnskada, NPF-diagnos eller efter en stroke som påverkar hur du hanterar din vardag.

•Stressrelaterad ohälsa. Svårigheter att få struktur och balans i vardagen. Möjlighet finns att delta i grupp utifrån behandlingsmetoden ReDO.

Similar Posts